12 - 14, tháng 06 năm 2024, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

HẠNG MỤC TRIỂN LÃM

Triển lãm tập trung các ngành hàng sau:

 • Nhà sản xuất sản phẩm cao su
 • Nhà sản xuất săm lốp xe
 • Đại lý kinh doanh săm lốp xe
 • Nhà sản xuất máy móc
 • Hóa chất và chất phụ gia quá trình
 • Nhà sản xuất giáy dép
 • Trang thiết bị kiểm định
 • Sản phẩm cao su đúc/ ép đùn
 • Nhà sản xuất cao su thô
 • Nhà sản xuất/ Cung cấp nguyên vật liệu
 • Nguyên liệu tái kinh doanh
 • Linh kiện ( cao su) trong ô tô
 • Ống cao su
 • Thảm cao su
 • Khuôn mẫu

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG TẠI RUBBER & TYRE VIETNAM 2024

Triển lãm hàng đầu để Kết nối giao thương với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu và người mua lớn từ Việt Nam